Znajdź świadectwo

np. 2018-08-30
np. 2023-08-30
np. Kowalski
np. Jan
np. 1969-07-06

Uwaga !

W związku z rosnącym rozprzestrzenianiem się wirusa Coronavirus COVID-19 oraz środkami podjętymi przez rząd w celu zminimalizowania jego skutków, ważność certyfikatów, które wygasają po dniu 1 marca 2020 r., zostaje przedłużona do dnia 1 września 2020 r.

- Szczegółowe informacje na stronie: UKE - Komunikat w sprawie składania wniosków oraz odnawiania świadectw GMDSS